busola
Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej
INiHM powstał w roku 1981, jednak od 1922 roku istnieje ciągłość i kontynuacja doświadczeń wcześniejszych instytucji nauczających nawigacji w Marynarce Wojennej
Studia Podyplomowe HYDROGRAFIA
Trwa nabór na studia podyplomowe - grupa H5
Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej
INiHM powstał w roku 1981, jednak od 1922 roku istnieje ciągłość i kontynuacja doświadczeń wcześniejszych instytucji nauczających nawigacji w Marynarce Wojennej
Studia Podyplomowe hydrografia; Zastosowanie Systemów Nawigacyjnych; Systemy Informacji Przestrzennej
Nabór ciągły na wszystkie kierunki studiów podyplomowych

O instytucie

 

Nieetatowy Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej powstał w styczniu 1973 roku.
Jako wydzielona i niezależna instytucja jest częścią składową Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego a tym samym Akademii Marynarki Wojennej. Kontynuuje działalność poprzednich komórek nawigacyjnych poczynając od Katedry Nawigacji i Cyklu Nawigacji OSMW.
Jest spadkobiercą wielu pokoleń nauczycieli, zaangażowanych w proces kształcenia nawigacyjnego prowadzonego w byłych Oficerskich Szkołach Marynarki Wojennej.


DYREKTOR INSTYTUTU:
prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI
tel. 261 26 27 74
e-mail: a.felski@amw.gdynia.pl