Malliciah Goodman Jersey  II Seminarium naukowe studentów WNiUO
busola

 

W dniu 10.04.2017r. odbędzie się II Seminarium naukowe studentów WNiUO, na które serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane poniższą tematyką,
wszystkich studentów, a przede wszystkim tych, którzy w najbliższym czasie planują przystąpić do egzaminu dyplomowego.
Poniżej przedstawiamy program seminarium.

 

08:30-08:40       Uroczyste rozpoczęcie seminarium
08:40-09:50
 • Piotr Bartecki 
  Kompas satelitarny jako alternatywne źródło informacji o kursie

 • Jakub Bernaciak 
  Dostępność informacji nawigacyjno - hydrograficznej dla potrzeb żeglugi w Zatoce Gdańskiej

 • Anna Giermakowska
  Ograniczenia i przydatność typowych rozwiązań systemów pilotowych w obsłudze farm wiatrowych

 • Dominik Wontor 
  Ocena dokładności pomiaru wysokości ciał niebieskich w zależności od stanu ostrości widnokręgu

 • Grzegorz Sidor 
  Zabezpieczenie nawigacyjno - hydrograficzne obszarów morskich dla potrzeb żeglugi promowej RP

 • Dagmara Stępień 
  Opracowanie kryteriów dokładności określania pozycji dla potrzeb żeglugi na Polskich Obszarach Morskich
09:50-10:00        Przerwa
10:00-11:00
 • Łukasz Ocalewicz 
  Projekt poradnika bezpiecznej żeglugi na akwenie Zatoki Pomorskiej zgodnie z wymaganiami S49

 • Urszula Hyżorek 
  Uwzględnianie falowania i prądów morskich w optymalnym planowaniu podróży

 • Karolina Kuhr 
  Projekt systemu monitorowania zjawisk lodowych na akwenie południowego Bałtyku

 • Anna Senger 
  Kontrola Państwa Portu w perspektywie Memorandum Paryskiego i Dyrektyw UE

 • Adrianna Możejko 
  Gaz ziemny w transporcie morskim z uwzględnieniem terminalu LNG w Świnoujściu
11:00-11:10       Zakończenie seminarium