busola

Koledzy, koleżanki i wszyscy współpracownicy INiHM składają szczere kondolencje w związku z utratą Mamy. Msza pogrzebowa odbędzie się w środę o godz. 11:30
w Rumii, w kościele pw. Św. Jana z Kęt (Janowo), po czym nastąpi ostatnie pożegnanie na cmentarzu w Kosakowie o godz. 13:00. 

 Kondolencje