busola

W dniu dzisiajeszym, czyli 1-go czerwca 2017r. mieliśmy okazję uczestniczyć w dwóch ważnych dla Instytutu wydarzeniach. Najpierw świętowaliśmy "Jubileuszowy Dzień Dziecka", czyli 70-lecie Pana dr. inż. Wacława Morgasia, prof. AMW. Nie obyło się bez uroczystych życzeń i odrobiny humoru. Przez tych kilkadzesiąt lat uzbierał dosyć pokaźny dorobek życiowy.

Wykształcenie: 

  • 1969r. - studia na Wydziale Dowódczym WSMW – inżynier nawigator;
  • 1976r. - studia na Wydziale Technicznym Akademii Marynarki Wojennej w Leningradzie – magister inżynier nawigator;
  • 1984r - doktor nauk technicznych

Po ukończeniu studiów, ukończył kurs podwodnego pływania a następnie pełnił służbę na okręcie podwodnym ORP „BIELIK” na stanowisku dowódcy działu nawigacyjnego.

Służbę w INiHM rozpoczął już w 1976 r. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:

  • Nawigacja morska,
  • Użytkowanie okrętowych systemów nawigacyjnych,
  • Wybrane zagadnienia nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia działań Marynarki Wojennej,
  • Hydrograficzne przyrządy i systemy pomiarowe,
  • Automatyzacja i programowanie w hydrografii.

W 1986 r. uzyskał dyplom oficera polskich statków morskich drugiej klasy, a w 1991 r. uzyskał dyplom hydrografa morskiego kategorii A. Jest członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce, członkiem Sekcji Nawigacji Morskiej, Sekcji Geodezji Przemysłowej, Sekcji Kartografii i Sekcji Geoinformatyki Komitetu Geodezji PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Nautologicznego oraz Sekcji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi (NAV) Krajowego Ośrodka Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).


Drugą ważną uroczystością było powitanie w gronie naszych współpracowników dwóch nowych osób: kmdr. por. mgr. inż. Artura Grządziela oraz por. mar. dr inż. Karoliny Zwolak. Mamy nadzieję, że szybko odnajdą się w nowym środowisku i cieszymy się z ich obecności.

 

DSC00389
DSC00386
DSC00390
DSC00392
DSC00395
DSC00411
DSC00418
DSC00419
DSC00415
DSC00412