busola

W weekend 3 i 4 czerwca 2017r. dwa aktywnie działające przy naszym Instytucie Koła Naukowe: METOC oraz FILAMBDA pojawiły się na 10- leciu Centrum Nauki Eksperyment ze swoimi stanowiskami. Oprócz codziennych wystaw zwiedzający mieli okazję dowiedzieć się jak działa mobilna stacja meteorologiczna oraz zmierzyć swój wzrost za pomocą przyrządów geodezyjnych. Poniższa wystawa była okazją przedstawienia wybranych prac realizowanych na potrzeby nauki i dydaktyki w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

 

1016066
1016067
1016071
1016078
1016079
1016080
1016081
1016082
1016083
1016084