busola

W dniach 26 - 27 czerwca 2017r. odbędzie się IV Seminarium Naukowe Studentów WNiUO, na które serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane poniższą tematyką, wszystkich studentów, a przede wszystkim tych, którzy w najbliższym czasie planują przystąpić do egzaminu dyplomowego. Pojawi się wiele ciekawych prac z samodzielnie przeprowadzonymi badaniami.
Poniżej przedstawiamy program seminarium.
  
                                                                                                  26.06.2017

08:30-08:40       Uroczyste rozpoczęcie seminarium
08:40-09:55
 • Wiszniewski Bartosz
  Ocena dokładności deklinacji magnetycznej podawanej na mapach nawigacyjnych

 • Serwatka Kamila
  Kierunki rozwoju INS i obszary ich zastosowań

 • Adamczyk Michał
  Ustalenie różnic elementów loksodromy wyznaczonych w układach odniesienia WGS 84 i GRS 80

 • Orent Łukasz
  Określanie pozycji statku z radarowych obserwacji pływających znaków nawigacyjnych wyposażonych w AIS

 • Tracewicz Szymon
  Projekt wykorzystania GNSS Glonass w nawigacji morskiej

 • Łozińska Agnieszka
  Projekt infrastruktury nawigacyjnej dla portu Elbląg

09:55-10:10        Przerwa
10:10-11:35
 • Lech Artur
  Nawigacja na rzece Humber

 • Banaszak Katarzyna
  Opracowanie wymagań technicznych dla potrzeb weryfikacji wraków na wodach Zatoki Gdańskiej

 • Anolik Adam
  Projekt wyposażenia hydrograficznego jednostki pomiarowej do wykonania prac sondażowych na polskich torach HELCOM

 • Baranowski Artur
  Kalibracja echosondy jednowiązkowej na potrzeby portowych prac sondażowych

 • Szlitkus Magdalena
  Możliwości spełnienia międzynarodowych wymagań dla prac hydrograficznych prowadzonych przez polską administrację morską

11:35-11:45       Zakończenie seminarium

                                                                                   

                                                                                               27.06.2017

08:30-08:40       Uroczyste rozpoczęcie seminarium
08:40-09:55
 • Majorczyk Dawid
  Automatyzacja metody planowania drogi w ECDIS przy wykorzystaniu algorytmu A*

 • Zajko Iga
  Budowanie numerycznego modelu dna typu GRID

 • Łukaszewicz Adrianna
  Astronomiczna pozycja obserwowana z dwóch gwiazd lub planet
  nawigacyjnych

 • Krajewska Jowita
  Wykorzystanie skaningu laserowego do projektowania infrastruktury portowej

 • Gniwkiewicz Piotr
  Analiza wybranych systemów i urządzeń nawigacyjnych używanych przez nurków i płetwonurków pod kątem błędu zejścia z trasy

09:55-10:10        Przerwa
10:10-11:35
 • Gajdowski Damian
  Bezpieczeństwo statku z ładunkiem Direct Reduced Iron

 • Hinca Radosław
  Rola kapitana statku przy realizacji dyrektywy europejskiej 2010/65/UE – Single Window

 • Słowiński Jakub
  Bezpieczeństwo transportu pojazdów samochodowych na statkach typu ro-ro poziomego załadunku

 • Witkowski Jakub
  Ocena możliwości wykorzystania symulatora NAVI TRAINER PRO 5000 do badania inercji statku.

 • Biernat Tomasz
  Projekt systemu monitorowania zmian poziomu wód Zatoki Gdańskiej

11:35-11:45       Zakończenie seminarium