busola

   W dniu 28.06.2017r. o godzinie 11:30 w Sali Senatu Akademii Marynarki Wojennej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej. Tematem pracy autorstwa
por. mar. Piotra Zwolan była „Metoda oceny modeli symulacyjnych jednostek pływających na akwenach nieograniczonych”. Po przedstawieniu autoreferatu
i udzieleniu odpowiedzi na uwagi i pytania recenzentów oraz zebranych gości nastąpiło posiedzenie Rady Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Członkowie rady podjęli decyzję, że na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej, złożonych egzaminów doktorskich nadają por. mar. Piotrowi Zwolan stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezji i kartografii w specjalności nawigacja morska.
   Porucznik marynarki Piotr Zwolan jest pracownikiem Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej od 2002 roku. Obecnie zajmuje stanowisko asystenta. Jego obowiązki od początku pracy w INiHM są związane z wykorzystaniem Zespołu Symulatorów Nawigacyjno Manewrowych w dydaktyce oraz pracach badawczych.

 

20170628132059
20170628132149
20170628132213
20170628133637