busola

W dniach 18 - 19 września 2017r. odbędzie się V Seminarium Naukowe Studentów WNiUO, na które serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane poniższą tematyką, wszystkich studentów, a przede wszystkim tych, którzy w najbliższym czasie planują przystąpić do egzaminu dyplomowego. Pojawi się wiele ciekawych prac z samodzielnie przeprowadzonymi badaniami.
Poniżej przedstawiamy program seminarium.
  
                                                                                                  18.09.2017

08:30-08:40       Uroczyste rozpoczęcie seminarium
08:40-09:50
 • Piotr Solecki
  Wpływ rozmieszczenia radarów w systemie VTS na dokładność pozycji jednostki

 • Jakub Łupina
  Projekt regulatora kursu statku oparty na mikrokontrolerze Arduino Uno

 • Paweł Buczek
  Analiza możliwości wykorzystywania systemu ECDIS do realizacji akcji SAR

 • Mateusz Markowski
  Projekt techniczny dla pomiarów sondażowych w obszarze TSS Ławica Słupska

 • Kacper Cichaczewski
  Analiza i weryfikacja dokumentacji manewrowej jednostki typu „ Passanger car ferry” w oparciu o symulator mostka nawigacyjnego NT Pro 5000

 • Michał Trocki
  Symulacyjne opracowanie dokumentacji manewrowej dla statku OSV typ 3

 • Kacper Warmowski
  Symulacyjne opracowanie dokumentacji manewrowej dla statku supply ship typ 1

09:50-10:00        Przerwa
10:00-11:00
 • Łukasz Kuzimiński
  Manewry portowe m/f Stena Spirit

 • Artur Drogoś
  Projekt prowadzenia nawigacji na Zatoce Kilońskiej

 • Kamil Górski
  Uwględnienie systemów rozgraniczenia ruchu (TSS) w wyborze trasy rejsu

 • Damian Kowalewski
  Projekt wyznaczania i uwzględniania prądów pływowych w nawigacji

 • Adam Syty
  Projekt wykorzystania GNSS Galileo w nawigacji morskiej

 • Marcel Jarzembowski
  Projekt określenia zakresu stosowania w nawigacji zależności trójkąta drogowego

11:00-11:10       Zakończenie seminarium

                                                                                   

                                                                                               19.09.2017

08:30-08:40       Uroczyste rozpoczęcie seminarium
08:40-09:50
 • Jan Piotrowski
  ENC jako źródło danych o kształcie linii brzegowej

 • Anna Kowalik
  Wpływ planowanej budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską na port morski Elbląg

 • Natalia Jarzyna
  Wpływ przechyłu na cyrkulację jednostki na przykładzie modelu statku m/s „Ziemia Zamojska”

 • Patryk Pobereżko
  Manewrowość modelu proj. R-30 podczas holowania jednostki przy burcie

 • Małgorzata Ciężak
  Ocena przydatności akustycznych metod pomiaru gruntów morskich

 • Andrzej Szpak
  Projekt prowadzenia nawigacji w akwenach portowych

 • Sandra Hruszka
  Projekt wymagań krajowej bazy danych o wrakach na polskich obszarach morskich

09:50-10:00        Przerwa
10:00-11:10
 • Adam Skwarski
  Projekt prac hydrograficznych przekopu Mierzei Wiślanej

 • Karolina Zagrabska
  Opracowanie wymagań technicznych i zakresu pomiarów oceanograficznych dla potrzeb zabezpieczenia prac sondażowych na polskich akwenach morskich

 • Adam Węgrzyn
  Symulacyjne opracowanie dokumentacji manewrowej dla jednostki Passenger car ferry typ 2

 • Maciej Wierciński
  Symulacyjne opracowanie dokumentacji manewrowej dla jednostki Frigate typ 7

 • Katarzyna Lubińska
  Ocena możliwości wykorzystania symulatora NAVI TRAINER PRO 5000 do nawigacyjnego planowania podróży

 • Wojciech Rompalski
  Określanie błędów kompasu na przejściu morzem

 • Kamil Dzikliński
  Dostępność informacji hydrograficznej dla bezpieczeństwa żeglugi na akwenie Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej

11:10-11:20       Zakończenie seminarium