busola

W dniu dzisiejszym, tj. 4 października 2017 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Uroczystość miała miejsce w Audytorium im. kmdr prof. dr. Józefa Urbańskiego. Licznie zebrani goście, pracownicy oraz studenci mieli okazję dowiedzieć się, że w rozpoczętym roku akademickim przyjęto na kierunku nawigacja:

  • na studia I stopnia - 94 studentów
  • na studia II stopnia - 23 studentów. 

Podczas ceremonii pożegnaliśmy także dwóch zasłużonych dla naszej uczelni pracowników, tj. dr inż. Wacława Morgasia, prof. nadzw. AMW oraz dr Zdzisława Kopacza, prof. nadzw. AMW. Panowie Ci jednak jeszcze przez jakiś czas wspierać będą nasz Instytut swoją pracą, za co jesteśmy wdzięczni. W trakcie inauguracji dokonano też wyróżnień oraz wręczenia nagród:

  • II stopnia dla:

- kmdr. ppor. dr. inż. Krzysztofa Jaskólskiego

- prof. dr. hab. inż. Andrzeja Felskiego

- kmdr. ppor. mgr. inż. Sławomira Świerczyńskiego

- kpt. mar. dr. inż. Piotra Zwolana

za realizację znaczących przedsięwzięć organizacyjnych, dotyczących budowy laboratorium urządzeń nawigacyjnych i systemów satelitarnych oraz pracowni okrętowych urządzeń nawigacyjnych. 

  • III stopnia dla:

- kmdr. ppor. dr. inż. Arkadiusza Narlocha

- kpt. mar. dr. inż. Piotra Zwolana

za uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych

  • Nagroda za działalność badawczą, popularyzatorską i prostudencką dla Koła Naukowego FiLambda, które działa przy naszym Instytucie pod czujnym okiem pana kpt. mar. dr inż. Piotra Zwolana. Nagrodę w imieniu studentów Koła odebrał Prezes FiLambda - Patryk Babiński. W tym miejscu serdecznie zapraszamy nowoprzyjętych do Akademii studentów do uczestnictwa w działaniach Koła Naukowego! 
  • Nagrodę za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę oraz wspierania działań na rzecz prmocji i rozwoju Wydziału otrzymały nasze ukochane panie z dziekanatu! Pani Iwonie, Dorotce i Kasi serdecznie gratulujemy i oczywiście dziękujemy za ich nieocenioną pracę. Już nie długo nasi nowoprzyjęci studenci sami się o tym przekonają.

Na zakończenie, Dyrektor Instytutu, pan kmdr dr hab. inż. Mariusz Wąż, prof AMW, wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Nawigacja radarowa". 

DSC00660
DSC00655
Marcheli
20171004123848
DSC00662
DSC00664
DSC00669
DSC00672
DSC00673
DSC00682