busola

W dniu 7 października br. słuchacze Studiów Podyplomowych Hydrografia H5 odbyli zajęcia w terenowej placówce Urzędu Morskiego w Słupsku w Obchodzie Ochrony Wybrzeża Modlinek. Podczas zajęć pracownicy UM w Słupsku zaprezentowali bezzałogowy statek powietrzny - płatowiec marki FlyTech UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle), który jest wykorzystywany do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych w strefie przybrzeżnej. Studenci zapoznali się z zasadami przygotowania sprzętu do pomiarów, konfiguracją aparatury pomiarowej i planowaniem trasy nalotu. Przedstawiono również sposób opracowania danych pomiarowych w programie Agisoft PhotoScan. Ze względu na zbyt dużą prędkość wiatru zrezygnowano z przeprowadzenia pomiarów.
Ponadto przedstawiono także mobilny, precyzyjny skaner geodezyjny marki Riegl VMZ 400 do pomiarów lidarowych. Skaner wykorzystywany jest do pomiarów powykonawczych, architektury i elewacji budynków czy też modelowania miasta 3D.

Zdjęcia i tekst: Mariusz Specht

8a
2
1
3
6a
4
5
7