Malliciah Goodman Jersey  Mianowanie na stopień chorążego
busola

W dniu dzisiejszym, 7 listopada 2017r., w Sali Tradycji Akademii Marynarki Wojennej miała miejsce uroczystość wręczenia aktów mianowań na wyższe stopnie wojskowe. Uroczystego wręczenia dokonał Rektor - Komendant AMW kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. Podczas uroczystości obecni byli przełożeni, współpracownicy oraz przyjaciele awansowanych żołnierzy. Wśród mianowanych był chor. Krystian Pobłocki z Katedry Eksploatacji Jednostki Pływającej, który aktywnie współpracuje
z naszym Instytutem. Tym bardziej cieszymy się, że w końcu udało mu się uzyskać tak wyczekiwany awans zawodowy. Akty mianowań otrzymali: chor. Krystian Pobłocki 
i chor. Andrzej Zapanda - gratulujemy!

 

1
DSC00781
DSC00785
11
12
3
2
6
7
8