Malliciah Goodman Jersey  Kolejny awans w Instytucie
busola

Pracownik naszego instytutu ppor. mar mgr inż. Łukasz MARCHEL w ostatni piątek, tj. 10.11.2017r. na uroczystości Capstrzyku Święta Niepodległości odbierał z rąk Ministra Obrony Narodowej, Pana Antoniego Macierewicza, mianowanie na kolejny stopień wojskowy. Uroczystość miała miejsce na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie. Od dnia 11.11 Pan Łukasz jest Porucznikiem Marynarki. Serdecznie gratulujemy!