Malliciah Goodman Jersey  Rada Wydziału mówi "tak"
busola

W ostatnich tygodniach pisaliśmy o organizowanych przez Instytut seminariach, na których prelegentem był mgr inż. Mariusz Specht. Spotkania te miały na celu ukształtowanie właściwego brzmienia i zakresu tematu pracy doktorskiej oraz otwarcie dyskusji nad poruszanymi w nim kwestiami. 

Pan Mariusz Specht ukończył studia inżynierskie na kierunku Geodezja i Kartografia, następnie uzyskał tytuł magistra nawigacji. W chwili obecnej natomiast jest w trakcie realizowania Środowiskowych Studiów Doktoranckich oraz zalicza się do grupy naszych studentów podyplomowych na kierunku Hydrografia. Dotychczasowe osiagnięcia naukowe obejmują łącznie 20 publikacji w czasopismach naukowych w tym:

  • Publikacje indeksowane:

                  - 4 publikacje z listy A czasopism punktowanych MNiSW indeksowane w WoS

                  - 2 publikacje konferencyjne indeksowane w WoS

  • Publikacje z listy B i inne:

                  - 12 publikacji z listy B czasopism punktowanych MNiSW

                  - 2 publikacje w pozostałych wydawnictwach naukowych

  • 11 wyatąpień na konferencjach naukowych (wygłoszonych osobiście), w tym:

    - 6 referatów wygłoszonych na konferencjach międzynarodowych

    - 5 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych

  • 1 projekt badawczy MNiSW realizowny w ramach programu "Diamentowy grant'

Jednym z problemów, nad którym Pan Mariusz Specht postanowił się pochylić, to fakt, iż dotychczas na świecie wyznaczono zaledwie około 200 z 430 granic stref morskich, co stanowi mniej niż połowę wszystkich granic. Powodem rezygnacji z realizacji sondaży hydroakustycznych akwenów płytkich jest zbyt duże zanurzenie załogowej jednostki pływającej oraz brak precyzyjnego systemu pozycjonowania jednostki pływającej pracującego w czasie rzeczywistym. Podczas realizacji pracy doktorskiej, której temat został pomyślnie zaakceptowany na posiedzeniu Rady Wydziału z dnia 22 listopada 2017r. w brzmieniu:

"Wyznaczanie przebiegu linii podstawowej morza terytorialnego z zastosowaniem bezzałogowej jednostki pływającej na przykładzie wybranych akwenów morskich RP."

autor postra się uzyskać dokładności wymagane przy tego typu pracach, a zarazem większe niż dotychczas przy wykorzystaniu GNSS. Dodatkowo celem pracy jest również ustalenie optymalnej metody matematycznej, która pozwoli na prezentowanie przebiegu linii podstawowej morza terytorialnego wraz z analizą jej zmiennosci czasowo - przestrzennej. Rozwiązania techniczne, jakie mają zostać wykorzystane podczas badań to bezzałogowe jednostki pływajace oraz aktywne sieci geodezyjne GNSS.

Do tej pory wykonano 280 pomiarów punktów na 40 profilach. Linia podstawowa znajdowała się w dniu pomiarów na poziomie 79 cm poniżej chwilowego poziomu powierzchni morza. 

Promotorem pracy jest Dyrektor naszego Instytutu: kmdr dr hab inż Mariusz Wąż, natomiast promotorem pomocniczym został kmdr por. dr inż. Adam Cichocki.

Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjeć: 

 

DSC00855
DSC00854
W
DSC00861
Specht
grono
Obraz6
Obraz7
Obraz8
Obraz9