Malliciah Goodman Jersey  Pomost między wykładami a ćwiczeniami
busola

W dniu dzisiejszym, tj. 15 grudnia 2017r. odbyła się promocja książki autorstwa kadm. w st. spocz. dr inż. Czesława DYRCZA – prof. AMW pt. "Meteorology and Oceanography. Terms, definitions and explanations." Podczas tego spotkania admirał Dyrcz złożył podziękowania na ręce osób bez których książka ta, nie miałaby obecnej formy. Swój wkład w jej powstanie mieli m.in.:

  • pchor Anna Rynkowska - za bycie "twarzą książki", zdjęcie Pani podchorąży bowiem widnieje na okładce
  • pchor Bąchor - również za udostępnienie swojego wizerunku na potrzeby publikacji
  • Pani Dyrektor Wydawnictwa AMW - Aleksandra Szudrowicz
  • Pani Redaktor Wydawnictwa AMW - Hanna Wichnowska
  • Pani Plichta Małgorzata

Pan Admirał zazaczył również, że jednym z recenzentów był zmarły już kmdr w st. spocz. dr hab. Michał HOLEC, prof. AMW i AMG. Była to ostatnia jego recenzja, tym większe znaczenie ma ona dla autora książki. Zaznaczył również, że rodzina Pana Holeca otrzyma specjalny egzemplarz publikacji. 

Promowana książka składa się z dwóch części: meteorologicznej i oceanograficznej. Jak zaznaczył autor - jest to swego rodzaju słownik, mała encyklopedia, zawierajaca wyjaśnienia terminów i zjawisk związanych z tą dzieciną. Praca nad nią trwała 6-7 miesięcy, później miał miejsce proces nadawania jej ostatecznej formy. Admirał Dyrcz określił, że publikacja ta nie do końca mieści się w ramach podręcznikowych, jest bardziej "pomostem między wykładem i ćwiczeniami", który był konieczny w pracy ze studentami zagranicznymi. 

W książce znajdziemy wiele rysunków i zdjeć, wykonanych osobiście przez autora lub kpt. ż. w. Lecha Sorokę, a także Pana Krzysztofa Miłosza, czy podchorążych. Dotyczą one rodzajów i typów chumr, ruchów mas powietrza, są to także zdjęcia z radarów meteorologicznych oraz z satelitów. W treści ksiązki poruszono również tematykę wysokości fal, temperatur, struktury dna morskiego, zjawisk lodowych Jednak, jak zaznacza autor - ogrom wiedzy meteorologicznej i oceanograficznej jest tak spory, że na zajęciach można poruszyć tylko cząstkę tych zagadnień. 

Książka ta na pewno okaże się cenną pomocą dydaktyczną i wesprze studentów, aby w prosty i dostępny sposób mogli nabyć wiedzę z zakresu mateorologii i oceanografii. 

Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciami udostępnionymi przez Pana Krzysztofa Miłosza: 

Promocja-ksiazki0001
Promocja-ksiazki0002
Promocja-ksiazki0003
Promocja-ksiazki0004
Promocja-ksiazki0005
Promocja-ksiazki0006
Promocja-ksiazki0007
Promocja-ksiazki0008
Promocja-ksiazki0009
Promocja-ksiazki0010