Malliciah Goodman Jersey  Plan VI Seminarium Naukowego Studentów WNiUO
busola

W dniach 29 -30.01.2018r. odbędzie się już VI Seminarium naukowe studentów WNiUO, na które serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tematyką:

 • hydrograficzną,
 • dotyczącą systemów satelitarnych,
 • astronawigacyjną, 
 • manewrową,
 • meteorologiczną,
 • nawigacyjną

oraz wszystkich studentów, a przede wszystkim tych, którzy w najbliższym czasie planują przystąpić do egzaminu dyplomowego. Rozpoczynamy o godz. 0830 w Auli im. Zygmunta Augusta.

Poniżej przedstawiamy program seminarium.

                                                                                               29.01.2018r.

08:30-08:40       Uroczyste rozpoczęcie seminarium
08:40-10:10
 • Węgrzyn Adrian
  Projekt zestawu pomiarowego i metodyki prowadzenia prac hydrograficznych dla potrzeb eksploatacji portu północnego

 • Zaręba Emilia
  Wpływ aktywności Słońca na działanie systemu GPS

 • Kołakowski Damian
  Zagrożenie bezpieczeństwa nawigacyjnego przy przejściu statków przez Cieśninę Gibraltarską

 • Wicki Karol
  Dokładność serwisu EGNOS w kontekście zadań specjalnych nawigacji morskiej

 • Szrama Mateusz
  Porównanie systemów DGPS i EGNOS

 • Jezierski Jan
  Wybrane aspekty eksploatacji statku pasażersko-towarowego m/f "Gryf"

10:10-10:25        Przerwa
10:25-11:55
 • Kondryszyn Marcin
  Wpływ siły wiatru na możliwość cumowania jednostek typu Triple E w DCT Gdańsk

 • Latusek Magdalena
  Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego na obszarach morskich Bałtyku Południowego na przykładzie latarni morskiej Hammer Odde na wyspie Bornholm

 • Błaszczyk Adrian
  Weryfikacja zobrazowania radarowego w symulatorach radarowych

 • Breza Patrycja
  Praktyka nawigacyjno-astronomiczna na okręcie hydrograficznym pr. 874 na morzu Bałtyckim

 • Drewniak Daniel
  Prowadzenie nakresu drogi na mapie oraz wykonywanie operacji graficznych w systemie ECDIS

 • Malinowska Alicja
  NHZ działań bojowych w aspekcie rozrzutu salwy RBG

11:55-12:05       Zakończenie seminarium

 

                                                                                          30.01.2018r.

 

08:30-08:40       Uroczyste rozpoczęcie seminarium
08:40-10:25
 • Matusik Jakub
  Analiza wybranych wypadków morskich wywoływanych przyczynami pogodowymi w świetle światowych tendencji poprawy stanu bezpieczeństwa żeglugi.

 • Paterski Karol
  Informacja hydrometeorologiczna zabezpieczająca prowadzenie żeglugi na akwenie Zatoki Gdańskiej wraz z analizą porównawczą danych pomiarowych z mobilnej stacji meteorologicznej.

 • Lelmacher Justyna
  Analiza przyczyn i wpływ zmian wysokości poziomu morza na bezpieczeństwo prowadzenia nawigacji.

 • Sawka Bartosz
  Weryfikacja dokumentacji manewrowej jednostki typu „Offshore supply vessel” w oparciu o testy symulacyjne.

 • Warda Agnieszka
  Wpływ ocieplenia klimatu na prowadzenie nawigacji w akwenie Morza Arktycznego

 • Leszczyński Szymon
  Planowanie obserwacji astronomicznych, analityczna identyfikacja gwiazd nawigacyjnych oraz określanie poprawki kompasu metodą astronomiczną za pomocą arkusza kalkulacyjnego.

 • Frankiewicz Agata
  Automatyzacja obliczeń astronawigacyjnych

10:25-10:40        Przerwa
10:40-12:25
 • Tomaszewska Kinga
  Wybrane metody analitycznej identyfikacji nierozpoznanych nawigacyjnych ciał niebieskich

 • Giergiel Michał
  Dokładność kompasu okrętowego

 • Klimczak Paweł
  Ocena serwisu nawigacyjnego oferowanego w sieci SmartNET

 • Ćwikliński Mateusz
  Projekt prowadzenia bezpiecznej nawigacji do portu Bałtijsk

 • Buławska Karolina
  Projekt koncepcyjny zarządzania bezpieczeństwem żeglugi na obszarze UM w Słupsku

 • Skwierawski Konrad
  Wpływ poprawek sieciowych stacji referencyjnych na dokładność wyznaczania pozycji

 • Dziura Karolina
  Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego na przykładzie latarnii morskiej w Wielkiej Brytanii.

12:25-12:35       Zakończenie seminarium