Malliciah Goodman Jersey  Nowy rok, nowi my!
busola

"Ale to już było..."

Tak mogą teraz nucić obecni absolwenci Akademii, którzy po dwóch dniach zmagań w dniach 29-30 stycznia br. obronili tytułów inżyniera oraz magistra. Jednak zanim udało im się zwieńczyć lata nauki tytułem zawodowym nie w głowie były śpiewy. Stres towarzyszył już podczas pisania pracy: czy promotor przeczytał nadesłany rozdział? Czy go zaakceptuje? Czy trzeba będzie pisać od nowa?
Czy po zamknięciu ostatniego rozdziału stres zmalał? Ależ skąd! Teraz trzeba pracę wydrukować , oprawić, nagrać na płyty, wypełnić potrzebne dokumenty, a skąd i jaki wzór pobrać....

Tak drogi studencie. Tak naprawdę pierwszy stres opada, gdy rozliczysz się z Sekretariatem i zdasz przed obroną wszystkie wymagane dokumenty z pracą dyplomową. Potem....potem pojawia się zdenerwowanie, które mija dopiero w chwili uroczystego ogłoszenia wyników oraz gratulacji szanownej komisji, która ściskając rękę po raz pierwszy nazywa Cię inżynierem/magistrem. Wtedy w zależności od Ciebie studencie zaczynają otwierać się przed Tobą różne drzwi, ale o tym już w krótce w innym artykule ;) 

Z końcem stycznia Akademia Marynarki Wojennej, na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego wzbogaciła się o 24 inżynierów oraz 2 magistrów spośród studentów wojskowych jak i cywilnych. Pojawiły się bardzo czasochłonne prace, w których studenci z pomocą promotora wykorzystali skomplikowane i bardzo złożone algorytmy w celu stworzenia programów ułatwiających różnego rodzaju obliczenia. Powszechnie poruszane były też kwestie bezpieczeństwa nawigacji oraz jej nowych możliwości jak i wprowadzania nowatorskich rozwiązań, które mogłyby ułatwić pracę na morzu. 
Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć, a studentów zachęcamy do stworzenia artykułów opartych na napisanych pracach dypomowych, które będą później opublikowane dla szerszego grona czytelników. 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10