Malliciah Goodman Jersey  Odchodzi kmdr por. Jarosław Apanowicz
busola

W dniu wczorajszym, tj. 31 stycznia 2018 r. kmdr por. Jarosław Apanowicz zakończył zawodową służbę wojskową. Podczas uroczystości, która miała miejsce w Sali Tradycji AMW Rektor – Komendant kmdr prof. dr hab. dr h. c. Tomasz Szubrycht podziękował za wzorową wieloletnią służbę i wręczył kmdr por. Apanowiczowi pamiątkowy ryngraf. Uroczystość odbyła się z zgodnie z ceremoniałem wojskowym, w obecności sztandaru AMW, rodzin żołnierzy, którzy również kończyli zawodową służbę wojskową, kadry kierowniczej oraz współpracowników odchodzących żołnierzy. 

Kmdr por. Jarosław Apanowicz służbę wojskową rozpoczął w 1988 roku, jako podchorąży Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Naukę ukończył w 1993 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera nawigatora morskiego. Jego pierwszym stanowiskiem służbowym było stanowisko hydrologa grupy hydrologicznej na ORP „Heweliusz” w Dywizjonie Zabezpieczenia Hydrograficznego MW. Po roku służby został wyznaczony na stanowisko starszego oficera grupy hydrologicznej.
W maju 1995 roku powrócił do Akademii Marynarki Wojennej na stanowisko asystenta. Podczas swojej służby wojskowej w Akademii zajmował stanowisko wykładowcy oraz starszego wykładowcy - kierownika pracowni w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej. Wielu studentów pamięta zapewne zajęcia prowadzone przez kmdr. por. Apanowicza nt. Systemów Informacji Przestrzennej. 

Służba w Akademii umożliwiła mu realizację celu, jakim jest przekazanie zdobytej wiedzy i doświadczenia studentom, jednocześnie umożliwiła mu podwyższenie własnych kwalifikacji zawodowych. Działania te zaowocowały w 1998 roku, które uwieńczone były zdobyciem tytułu magistra na kierunku geografii oraz studiów podyplomowych w zakresie nawigacji morskiej w Akademii Marynarki Wojennej. Zdobyta wiedza z zakresu oceanografii, nautyki i hydrografii pozwoliła na współautorstwo pierwszych publikacji locji działań minowych, specjalnych tras żeglugowych, a w konsekwencji przygotowania wymagań dla norm obronnych w MW RP.

Kmdr por. Jarosław Apanowicz współuczestniczył w pracach badawczych i statutowych oraz projekcie celowym, w efekcie czego został dwukrotnie wyróżniony nagrodą rektorską II stopnia. Zainteresowanie problematyką morskich i wojskowych systemów geograficznych poparte podbudową informatyczną i telematyką umożliwiło mu zajęcie się systemami informacji przestrzennej i pozwoliło na współudział w utworzeniu Laboratorium Militarnych Systemów Informacji Przestrzennej.
W trakcie ćwiczeń wojskowych wspierał Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w dziedzinie hydrometeorologii, geografii wojskowej i analiz geoprzestrzeniach, za co został wyróżniony przez Dowódcę Operacyjnego RSZ. Jako wielokrotny kierownik praktyk nawigacyjnych odwiedził wiele portów morskich Europy, Azji, Afryki oraz Ameryki.
Kmdr por. Jarosław Apanowicz za działalność służbową wielokrotnie był wyróżniany przez swoich przełożonych. Jest odznaczony Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.

 

 

Pełna galeria dostępna tutaj: http://www.amw.gdynia.pl/title,Fotoaktualnosci,pid,7,eventid,3283,year,2018.html

(tekst za: http://www.amw.gdynia.pl/title,pid,3,newsid,2131,year,2018.html)