David Mayo Jersey  Malliciah Goodman Jersey  Plan X Seminarium Naukowego Studentów WNiUO whitesandstreatment.com
busola

 

W dniach 17 -18.09.2018r. odbędzie się już X Seminarium naukowe studentów WNiUO.  Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tematyką:

 • hydrograficzną,
 • dotyczącą systemów satelitarnych,
 • manewrową,
 • meteorologiczną,
 • nawigacyjną

oraz wszystkich studentów, a przede wszystkim tych, którzy w najbliższym czasie planują przystąpić do egzaminu dyplomowego. Rozpoczynamy o godz. 0830 w Auli im. Zygmunta Augusta.

Poniżej przedstawiamy program seminarium.

                                                                                               17.09.2018r.

08:30-08:40       Uroczyste rozpoczęcie seminarium
08:40-09:55
 • Kraczkowski Bartosz
  Wykorzystanie poradnika BMP4 „Best Management Practices for Protection against Somalia Based Piracy” w prowadzeniu żeglugi na akwenach wysokiego ryzyka.

 • Orłowski Damian
  Algorytm praktycznego obliczania elementów ortodromy na elipsoidzie WGS 84 za pomocą pojedynczego odbiornika GNSS.

 • Rożan Magda
  Projekt prowadzenia nawigacji okrętu podczas wejścia do portu Trondheim.

 • Kopańska Adrianna Natalia
  Warunki prowadzenia nawigacji na akwenach objętych piractwem morskim

 • Pater Damian
  Projekt zestawu pomiarowego i metodyki prowadzenia prac hydrograficznych dla potrzeb eksploatacji Portu Gdynia

 • Komorowska Anna
  Projekt infrastruktury nawigacyjnej Portu Gdynia

09:55-10:05        Przerwa
10:05-11:20
 • Niedużak Marcin
  Analiza porównawcza możliwości wykorzystania echosond nawigacyjnych i hydrograficznych na statkach

 • Komosa Michał
  Statek jako niezawodny system techniczny

 • Gągoł Magdalena
  Ocena zjawisk mgłowych na torach wodnych Zatoki Gdańskiej

 • Urban Sławomir
  Manewrowość statku z uszkodzonym napędem

 • Babiński Patryk
  Wykorzystanie symulatora nawigacyjno - manewrowego do realizacji zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Manewrowanie Jednostką Pływającą

 • Aniśkiewicz Pola
  Ocena ostrzeżeń meteorologicznych w aspekcie wstrzymania żeglugi promowej na akwenie Bałtyku Południowego

 • Opaliński Łukasz
  Analiza bezpieczeństwa holowania morskiego

11:20-11:30       Zakończenie seminarium

                                                                                          18.09.2018r.

08:30-08:40       Uroczyste rozpoczęcie seminarium
08:40-09:20
 • Pieniek Damian
  Projekt budowy oraz badanie dokładności odbiornika GPS w oparciu o platformę Arduino

 • Jastrzębski Paweł
  Porównanie kompasu żyroskopowego z kompasem magnetycznym i satelitarnym

 • Łoś Mateusz
  Łączność cyfrowa dla obszaru A1

09:20-09:30        Przerwa
09:30-10:10
 • Gwit Daniel
  Błędy określania głębokości echosondą nawigacyjną

 • Kierkla Agnieszka
  Wykorzystanie radaru do celów antykolizyjnych

 • Bazylińska Anita
  Bezpieczeństwo żeglugi morskiej w aspekcie innowacji satelitarnych systemów łączności

10:10-10:20       Zakończenie seminarium