busola

Uwaga! Konsultacje należy uzgodnić z wykładowcą.

Lp. Wykładowca Przedmiot Dni tygodnia
Pn Wt Śr Cz Pt
1 kmdr por. mgr inż. 
Jarosław APANOWICZ
militarne zastosowanie SIP
systemy informacji przestrzennej
    15:30-17:30    
2 dr inż. 
Kajetan ĆWIKLIK
meteorologia i oceanografia       15:30-17:30  
3 kadm. w st. spocz. dr inż. prof. wiz. AMW
Czesław DYRCZ
meteorologia i oceanografia   15:30-17:30      
4 prof. dr hab. inż.
Andrzej FELSKI
urządzenia nawigacyjne, seminarium dyplomowe, metodologia badań naukowych 15:30-17:30        
5 kmdr ppor. dr inż. 
Krzysztof JASKÓLSKI
urządzenia nawigacyjne 15:30-17:30        
6 dr hab. inż. prof. AMW
Stanisław KOŁACZYŃSKI
systemy nawigacyjne, nawigacja       15:30-17:30  
7 dr. inż. prof. AMW
Zdzisław KOPACZ
nawigacja, bezpieczeństwo nawigacji, infrastruktura nawigacyjna   15:30-17:30      
8 dr hab. inż. prof. AMW
Artur MAKAR
hydrografia     15:30-17:30    
9

ppor. mar. mgr inż. 
Łukasz MARCHEL

urządzenia nawigacyjne, nawigacja       15:30-17:30  
10 dr inż. 
Ryszard MELLER
nawigacja     15:30-17:30    
11 dr inż. prof. AMW
Wacław MORGAŚ
inżynieria bezpieczeństwa nawigacji, militarne zastosowanie systemów informacji przestrzennych, bezpieczeństwo nawigacji, nawigacja   15:30-17:30      
12 kmdr ppor. mgr inż. 
Arkadiusz NARLOCH
nawigacja, astronawigacja       15:30-17:30  
13 kmdr dr hab. inż. prof. AMW
Krzysztof NAUS
systemy informacji przestrzennej   15:30-17:30      
14 mgr inż. 
Henryk NITNER
nawigacja, hydrografia     15:30-17:30    
15 kmdr por. mgr inż. 
Paweł PAWŁOWSKI
manewrowanie jednostką pływającą       15:30-17:30  
16 mgr inż.
Tadeusz PIĘTKA
nawigacja taktyczna       15:30-17:30  
17 kmdr. ppor. mgr inż. 
Sławomir ŚWIERCZYŃSKI
geoinformatyka, urządzenia nawigacyjne, kurs wykorzystania Radaru i ARPA poziom operacyjny 15:30–17:30        
18 kmdr dr hab. inż. prof. AMW
Mariusz WĄŻ
nawigacja, metody pozycjonowania obiektów       15:30-17:30  
19

dr hab. inż. prof. AMW
Elżbieta WELKER

pomiary magnetyzmu       15:30-17:30                   
20 dr hab. inż. kpt. ż.w. prof. AMW
Adam WOLSKI
nawigacja       15:30-17:30  
21 por. mar. mgr inż. 
Piotr ZWOLAN
manewrowanie jednostką pływającą   15:30–17:30      
22 kmdr por. mgr inż. 
Dariusz ŻOŁNIERUK
astronawigacja, nawigacja       15:30-17:30