David Mayo Jersey  Malliciah Goodman Jersey  Konsultacje whitesandstreatment.com
busola

Uwaga! Konsultacje należy wcześniej uzgodnić z wykładowcą.

Lp. Wykładowca Przedmiot Dni tygodnia
Pn Wt Śr Cz Pt
1 dr inż. 
Kajetan ĆWIKLIK
meteorologia i oceanografia   15:30-17:30      
2 kadm. w st. spocz. dr inż. prof. wiz. AMW
Czesław DYRCZ
meteorologia i oceanografia, nawigacja   15:00-17:00      
3 prof. dr hab. inż.
Andrzej FELSKI
urządzenia nawigacyjne, seminarium dyplomowe, metodologia badań naukowych      13:30-15:30    
4 kmdr por. mgr inż.
Artur GRZĄDZIEL
hydrografia, przygotowanie operacji na szelfie, przyrządy i systemy pomiarowe   15:30-17:30      
5 kmdr ppor. dr inż. 
Krzysztof JASKÓLSKI
urządzenia nawigacyjne 15:30-17:00        
6 dr hab. inż. prof. AMW
Stanisław KOŁACZYŃSKI
systemy nawigacyjne, nawigacja       15:30-17:30  
7 dr prof. AMW
Zdzisław KOPACZ
NHZ, bezpieczeństwo nawigacji, infrastruktura nawigacyjna   15:30-17:30      
8 dr hab. inż. prof. AMW
Artur MAKAR
hydrografia     15:30-17:30    
9

ppor. mar. mgr inż. 
Łukasz MARCHEL

urządzenia nawigacyjne, nawigacja       15:30-17:30  
10 dr inż. prof. AMW
Wacław MORGAŚ
inżynieria bezpieczeństwa nawigacji, militarne zastosowanie systemów informacji przestrzennych, bezpieczeństwo nawigacji, nawigacja     15:30-17:30    
11 kmdr por. dr inż. 
Arkadiusz NARLOCH
nawigacja, astronawigacja       15:30-17:30  
12 kmdr dr hab. inż. prof. AMW
Krzysztof NAUS
systemy informacji przestrzennej   15:30-17:30      
13 mgr inż. 
Henryk NITNER
nawigacja, hydrografia     15:30-17:30    
14 mgr inż. 
Paweł PAWŁOWSKI
manewrowanie jednostką pływającą          15:30-17:30
15 mgr inż.
Tadeusz PIĘTKA
nawigacja taktyczna       15:30-17:30  
16 kmdr. ppor. dr inż. 
Sławomir ŚWIERCZYŃSKI
geoinformatyka, urządzenia nawigacyjne, kurs wykorzystania Radaru i ARPA poziom operacyjny 13:30–15:30        
17 kmdr dr hab. inż. prof. AMW
Mariusz WĄŻ
nawigacja, metody pozycjonowania obiektów Codziennie, po wcześniejszym umówieniu z 2 dniowym wyprzedzeniem  
18 dr hab. inż. kpt. ż.w. prof. AMW
Adam WOLSKI
nawigacja, pomiary magnetyzmu       15:30-17:30  
19 por. mar. dr inż. 
Piotr ZWOLAN
manewrowanie jednostką pływającą   15:30-17:30      
20 kpt. mar dr inż.
Karolina ZWOLAK
nawigacja, hydrografia Codziennie, po wcześniejszym umówieniu z 2 dniowym wyprzedzeniem  
21 kmdr por. mgr inż. 
Dariusz ŻOŁNIERUK
astronawigacja, nawigacja       17:35-19:35