busola

Prace inżynierskie 2013-2015

Ocena sytuacji synoptycznych w latach 1980-1986 akwenu Morza Bałtyckiego sprzyjających występowaniu ograniczonej widzialności oraz mgły
Zadania służby kapitanatu portu w zapewnieniu bezpieczeństwa nawigacyjnego statków
Proces integracji europejskiego systemu monitorowania bezpieczeństwa morskiego
Dokładność kompasu satelitarnego
Dokładność systemu EGNOS
Przegląd zjawisk sztormowych w latach 1980 – 1986 na akwenie Zatoki Gdańskiej w aspekcie zmian rezerwy wody pod stępką na torach wodnych
Błędy dynamiczne klasycznego kompasu żyroskopowego
Rola kapitana portu w zapewnieniu bezpieczeństwa portu i statków na jego akwenie
Wyposażenie techniczne wprowadzanego przez polską administrację morską Krajowego systemu Bezpieczeństwa Morskiego
Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego na przykładzie latarni morskiej Eddystone
Błąd pozycji obserwowanej wyznaczonej metodami porównawczymi
Automatyzacja wybranych manewrów taktycznych
Błąd pozycji obserwowanej wyznaczonej za pomocą radaru
Projekt kalkulatora do badań systemów antykolizyjnych
Automatyczna metoda określania poprawki kompasu z namiaru na Słońce
Udzielania pomocy uszkodzonemu okrętowi podwodnemu w Polskich obszarach morskich – siły i środki
Kierunki rozwoju logów morskich
Określanie parametrów ruchu szybkich obiektów podwodnych
Nawigacja lekkiej torpedy ZOP
Właściwości pomiarowe kompasu satelitarnego
Wybrane wypadki morskie okrętów MW RP w aspekcie znajomości międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu
Wpływ budowy morskiej farmy wiatrowej na Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego
Wybrane aspekty działania kamer termowizyjnych w nawigacji morskiej
Możliwości zastosowania GPS do określania błędów kompasów magnetycznych
Wymagania techniczne echosondy do monitorowania podwodnego toru wodnego
Algorytm planowania żeglugi po ortodromie na WGS-84
Dokładność żeglugi po loksodromie z użyciem ECDIS
Ocena wpływu lokalizacji farm wiatrowych na obszarach morskich na działalność służby SAR
Ocena możliwości bezpiecznego wykorzystania obszaru lokalizacji farm wiatrowych dla rybołówstwa morskiego
Wykorzystanie stacji bazowej systemu AIS dla zachowania bezpieczeństwa żeglugi w obszarach lokalizacji farm wiatrowych
Zwalczanie zanieczyszczeń na brzegu zgodnie z regulacjami HELCOM
Projekt zadań nowo budowanej jednostki dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni
Wiarygodność informacji pozyskiwanej systemem AIS dla manewrów antykolizyjnych
Rodzaje informacji przesyłanych w projekcie e-navigation
Określanie elementów manewrowych jednostki w funkcji różnych warunków hydrometeorologicznych na akwenach płytko i głębokowodnych
Błędy klasycznego kompasu żyroskopowego
Modelowanie infrastruktury portowej portu rybackiego w Pucku z wykorzystaniem symulatora nawigacyjnego Navi Trainer 4000
Projekt oznakowania podejścia do portu Jastarnia
Wpływ implementacji AIS na bezpieczeństwo na morzu
Model rzeźby dna dla nawigacji porównawczej
Zasady certyfikacji urządzeń nawigacyjnych
Strefa działania i strefa dokładności latarni morskich na wybrzeżu polskim
Projekt oznakowania niebezpieczeństw na podejściu do Portu Północnego w Gdańsku
Analiza wybranych systemów i służb zapewniających bezpieczeństwo morskie na Morzu Bałtyckim
Wykorzystanie symulatora Navitrainer Pro 5000 do zabezpieczenia zajęć z podstaw nawigacji morskiej
Ochrona ratownicza obszaru administracyjnego przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
Problemy nawigacyjno-eksploatacyjne portu Jastarnia w oparciu o politykę morską państwa
Projekt zabezpieczenia statku przed jego wejściem na akweny zagrożone piractwem u wybrzeży Somalii 
Analiza wypadków morskich w polskich obszarach morskich
Model funkcjonowania bezpieczeństwa ruchu zbiornikowców w Porcie Gdańsk
Określanie błędów kompasu z wykorzystaniem GPS
Wykorzystanie radaru ARPA do planowania i wykonywania manewrów taktycznych na morzu
Przestrzenna wizualizacja rozkładów prędkości rozchodzenia się dźwięku w wodzie
Koncepcja pracy symulatora radarowego
Model przestrzenny koryta rzeki
Dostępność danych pochodzących ze stacji bazowych AIS w rejonie Zatoki Gdańskiej
Ruch jednostek pływających na podejściu do Portu Gdynia na podstawie informacji systemu AIS
Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego obszarów morskich na przykładzie angielskiej latarni morskiej Start Point
Zastosowanie obrazów wektorowych i rastrowych w nawigacji morskiej
Pomiar prędkości z użyciem odbiornika GNSS
Projekt nawigacyjny zarządzania ruchem statków na podejściu do portu Gdańsk Port Północny
Współczesne metody pozycjonowania pojazdów podwodnych
Systemy wymiany informacji na Bałtyku
Oznakowanie nawigacyjne portu Gdańsk
Projekt poligonu do określania elementów manewrowych na Zatoce Pomorskiej
Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego obszarów morskich na przykładzie latarni morskiej Flatholm
Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego obszarów morskich na przykładzie latarni morskiej Bałtijsk
Zakres pomiarów geodezyjnych dla potrzeb zastąpienia prac hydrograficznych na obszarze Portu Handlowego Gdynia
Ocena porównawcza dostępnych na rynku ECPINS
Model matematyczny obliczania ortodromy
Ewolucja oznakowania nawigacyjnego obszarów morskich na przykładzie angielskiej latarni morskiej Wolf Rock
Algorytmy rozwiązywania zadań żeglugi loksodromicznej
Metody wizualizacji ENC w ECDIS
Projekt infrastruktury nawigacyjnej dla portu Władysławowo
Model matematyczny planowania w żegludze mieszanej
Prowadzenie nawigacji w pobliżu morskich budowli hydrotechnicznych
Symulowanie obrazów sonarowych
Projekt wyposażenia nawigacyjno-hydrograficznego jednostki typu RV do zadań offshore
Wiarygodność sondażu batymetrycznego w funkcji dokładności obliczenia prędkości rozchodzenia się dźwięku w wodzie
Organizacja i prowadzenie prac hydrograficznych w celu aktualizacji map morskich i publikacji nautycznych
Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego obszarów morskich na przykładzie latarni morskiej Kłajpeda
Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego obszarów Bałtyku na przykładzie latarni morskiej Arkona
Dobór logu dla statku serwisowego w sektorze offshore
Wiarygodność systemu AIS
Projekt infrastruktury nawigacyjnej dla portu Puck
Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego bałtyckich obszarów morskich na przykładzie estońskiej latarni morskiej Kapu
Dobór optymalnego wyposażenia jednostki pomiarowej do rozpoznania stanu obiektu podwodnego
Przydatność systemu EGNOS w nawigacji
Projekt wyposażenia nawigacyjnego statku typu FPSO
Projekt akwenów żeglugowych  na obszarach Urzędu Morskiego w Słupsku
Problemy nawigacyjno-eksploatacyjne portu Władysławowo
Problemy nawigacyjno-eksploatacyjne portu Puck uwzględniając NATURA 2000
Wektorowy obraz radarowy
Rozwój polskich portów morskich w latach 2005-14
Projekt infrastruktury nawigacyjnej batymetrycznej i określania pozycji obserwowanej na podejściu do portu w Pucku
Wpływ znaczenia systemu AIS dla bezpieczeństwa żeglugi
Projekt prowadzenia pomiarów oceanograficznych dla potrzeb zabezpieczania prac hydrograficznych na Zatoce Gdańskiej
Manipulacja i składowanie materiałów niebezpiecznych w polskich obszarach morskich
Znaczenie systemu AIS dla wzrostu bezpieczeństwa nawigacji
Ocena bezpieczeństwa przewozu na statkach typu ro-ro na akwenie Morza Bałtyckiego
Projekt uproszczonego sposobu określania poprawki kompasu z namiaru na Gwiazdę Polarną
Ponadstandardowa redukcja zmierzonej wysokości ciała niebieskiego
Generowanie numerycznego modelu dna metodą regularnych kwadratów GRID
Projekt prac hydrograficznych dla potrzeb planowania wystawienia farmy wiatrowej na akwenie Ławicy Słupskiej
Wymagania techniczne i metodyka wykorzystania systemów wielowiązkowych dla potrzeb prac sondażowych na trasach i systemach żeglugowych HELCOM
Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego obszarów morskich na przykładzie latarni morskiej Kłajpeda
Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego obszarów Bałtyku na przykładzie latarni morskiej Arkona
Projekt infrastruktury nawigacyjnej dla portu Puck
Dobór logu dla statku serwisowego w sektorze offshore
Ewolucja techniczna oznakowania nawigacyjnego bałtyckich obszarów morskich na przykładzie estońskiej latarni morskiej Kapu
Dobór optymalnego wyposażenia jednostki pomiarowej do rozpoznania stanu obiektu podwodnego na polskich obszarach morskich
Projekt wyposażenia nawigacyjnego statku typu FPSO
Przydatność systemu EGNOS w nawigacji
Projekt akwenów żeglugowych  na obszarach Urzędu Morskiego w Słupsku
Problemy nawigacyjno-eksploatacyjne portu Władysławowo
Problemy nawigacyjno-eksploatacyjne portu Puck uwzględniając NATURA 2000