busola
Lp. Promotor Temat pracy Cel pracy Uwagi/ dyplomant
H4 
1. W. Morgaś Wyznaczanie parametrów pól geofizycznych Ziemi dla nawigacji podwodnej Ustalenie stan poznania i sposoby pomiaru parametrów pól geofizycznych Ziemi przydatnych do nawigacji okrętów podwodnych sprawdzić czy temat jest dostępny
2. W. Morgaś Projekt prac hydrograficznych dla potrzeb planowania zagospodarowania przestrzennego akwenu odpowiedzialności DUM w Słupsku Ustalenie wymagań, stanu rozpoznania i zakresu prac hydrograficznych niezbędnych do planowania zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich na przykładzie DUM w Słupsku sprawdzić czy temat jest dostępny
3. W. Morgaś Zakres stosowania postanowień Konwencji SOLAS na okrętach Marynarki Wojennej (alternatywnie Straży Granicznej) Ustalenie zakresu stosowania i sposobów nadzorowania postanowień Konwencji SOLAS na okrętach Marynarki Wojennej lub Straży Granicznej sprawdzić czy temat jest dostępny
4. A. Felski Możliwości zastosowania kompasu satelitarnego w hydrografii Ocenić obszar możliwych zastosowań kompasu satelitarnego w pomiarach hydrograficznych sprawdzić czy temat jest dostępny
5. A. Felski Możliwości zastosowania systemu EGNOS w pracach hydrograficznych Ustalenie możliwych zastosowań systemu w hydrografii na podstawie własności systemu sprawdzić czy temat jest dostępny
6. Z. Kopacz Metodyka projektowania NHZ dla zadań instytucji pozabudżetowych Opracowanie rodzajów informacji nawigacyjnej i hydrograficznej oraz źródeł jej pozyskiwania i wytwarzania sprawdzić czy temat jest dostępny
11. K. Naus Współczesne metody budowania numerycznego modelu powierzchni dna Analiza porównawcza metod przetwarzanie danych batymetrycznych na numeryczny model powierzchni dna sprawdzić czy temat jest dostępny
12. K. Naus Charakterystyka dna morskiego zgodna z modelem standardu S-57 Analiza ilościowa i jakościowa charakterystyk opisowych i geometrycznych dna morskiego kodowanych w Elektronicznej Mapie Nawigacyjnej sprawdzić czy temat jest dostępny
13 M. Wąż Wyznaczanie pozycji pojazdu podwodnego Ustalenie możliwości wyznaczania pozycji pojazdów podwodnych. Analiza możliwości stosowania metod porównawczych w nawigacji podwodnej. temat jest dostępny
14 M. Wąż Wykorzystanie dronów w pracach hydrograficznych Ustalenie możliwości zastosowania dronów w prowadzeniu prac hydrograficznych. temat jest dostępny
15 M. Wąż Metody prowadzenia wywiadu ferromagnetycznego w akwenach płytko i głębokowodnych na przykładzie Miliana Shipmanagement LTD   Maciej Nieczogłomski
16 M. Wąż Wykonywanie pomiarów batymetrycznych bezzałogowym statkiem powietrznym w płytkowodnej strefie przybrzeżnej Wykonywanie pomiarów batymetrycznych bezzałogowym statkiem powietrznym od linii brzegowej do głębokości 2m z wykorzystaniem algorytmów programu Agisoft Kamil Kirko