Malliciah Goodman Jersey  Działalność naukowa
busola

Lista publikacji

 • Szulc D., Wąż M. Aspects of the simulation of a sea bottom sonar image obtained by mathematical modeling of sounding profiles. Zeszyty Naukowe WSM Szczecin 65/2002, pp. 291-301.
 • Wąż M., Szulc D. Wstępne założenia do budowy symulatora systemów sonarowych. Zeszyty Naukowe AMW 1 2002, AMW Gdynia; str. 145-150.
 • Szulc D., Wąż M. Neural classifier for bottom sediments. Polish Neural Network Society, Advances in Soft Computing Volume 19, 2003 pp. 897-902.
 • Cichocki A., Wąż M. Pasywna lokalizacja jednostek pływających w oparciu o analizę wybranych pól fizycznych okrętów z zastosowaniem metod porównawczych. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, Transport Nr 2(20) 2004, str. 81-86.
 • Czaplewski K., Wąż M. Precise tracking positions of a submarine vehicle. Annual of Navigation 13/2008, Polish Academy of Sciences, Polish Navigation Forum; pp. 35-48.
 • Nowak D., Wąż M. Navigational Aspects of Maritime Safety in Offshore Installations Areas – Windfarms. Logistyka nr 3/2011, str. 2066-2071.
 • Grządziel A., Nowak A., Naus K., Wąż M. Przetwarzanie i analiza obrazów sonarowych powierzchni dna basenu portowego. TTS Technika Transportu Szynowego Nr 9/2012, ISSN 1232-3829.
 • Wąż M. Naus K. Wykorzystanie obrazów sonarowych do wyznaczania pozycji pojazdów podwodnych. Logistyka nr 3/2012. str. 2401-2409
 • Naus K., Nowak A., Wąż M. Wyznaczanie orientacji przestrzennej wiązki akustycznej sonaru metodą trzech niewspółliniowych punktów. TTS Technika Transportu Szynowego Nr 9/2012, ISSN 1232-3829, str. 3667-3675
 • Nowak D., Wąż M. Nawigacyjne aspekty bezpieczeństwa żeglugi w rejonach instalacji offshore. Logistyka nr 3/2012, str. 2411-2414.
 • Wąż M., Grządziel A., Nowak D. Automatyczna detekcja obiektów sonarowych. Acta Scientiarum Polonorum, Geodesia et Descriptio Terrarum (Geodezja i Kartografia), nr 12 (1) 2013, str. 29–42
 • Grządziel A., Wąż M. System echosondy wielowiązkowej w pomiarach batymetrycznych planowanych tras żeglugowych. Logistyka nr 6/2014, str. 4250-4256.
 • Grządziel A., Felski A., Wąż M. Experience with the use of a rigidly-mounted side-scan sonar in a harbour basin bottom investigation. Ocean Engineering. DOI: 10.1016/j.oceaneng.2015.09.026 , 2015.
 • Grządziel A., Felski A., Naus K., Wąż M. Niepewność pomiaru głębokości w pasie pomiarowym swath echosondy wielowiązkowej. s. 2575-2578. TTS Technika Transportu Szynowego 12/2015.


Wykonane projekty badawcze

 • Projekt badawczy własny Nr 0T00B 031 22 pt.: „Pasywna lokalizacja jednostek pływających w oparciu o analizę wybranych pól fizycznych okrętów z zastosowaniem metod porównawczych”. AMW Gdynia, 2002–2004.
 • Projekt badawczy własny Nr 0T00A01225 pt. „Doskonalenie metod precyzyjnej nawigacji pojazdu podwodnego”, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, 2004–2006.
 • Projekt badawczy własny Nr O N526 216539 pt. „Optymalizacja hydroakustycznego poszukiwania obiektów podwodnych w aspekcie zagrożenia terrorystycznego akwenów portowych”. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, 2011–2013.

Wybrane wdrożenia

Wygłoszone referaty na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych

 • Szulc D., Wąż M. Osady denne w przestrzennym obrazie dna morskiego. XII Konferencja Naukowo-Techniczna. Systemy Informacji Przestrzennej, Warszawa 2002, str. 154- 161.
 • Felski A., Szulc D., Wąż M. Sonar simulator as a tool helpful in estimation of hydrographic measurements. XXVII General Assembly of the European Geophysical Society, Nicea, Francja 2002.
 • Wąż M., Szulc D. Computer simulator of images in sonar systems. Proceedings of the VI th Europen Conferemce on Underwater Acustics. ECUA 2002, Gdańsk 2002, pp. 781-786.
 • Wąż M., Cichocki A., Szulc D. Exploitations of comparison methods and algorithms for determining position of ship on the basis of physical fields analysis. The Part Of Navigation In Support Of Human Activity On The Sea; XIIIth -International Scientific and Technical conference; AMW Gdynia 2002; pp. 433-440.
 • Czaplewski K., Felski A., Wąż M. The New Concept of Autonomous Underwater Vehicle Navigation. Proceeding of European Navigation Conference, Manchester 2006, Wielka Brytania.
 • Wąż M. Simulator of Underwater Navigation. Proceedings of 12th IAIN World Congress, Jeju 2006, Korea Płd. IAIN; pp. 333-337.
 • Wąż M., Czaplewski K. Precise tracking positions of a submarine vehicle. XII International Scientific and Technical Conference on Maritime Traffic Engineering, Szczecin 2007, pp. 61-74.
 • Wąż M., Czaplewski K. The conception of underwater navigation simulator. The Proceedings of 6th Russian Scientific – Technical Conference “The Present-Day State and Problems of Navigation and Oceanography”, Rosja, St. Petersburg 2007.
 • Wąż M., Naus K. The Precise Method of Navigation for Autonomous Underwater Vehicles. Latest Trends in Circuits, Automatic Control and Signal Processing, Barcelona 17-19.10.2012, ISSN 1790-5117, pp. 209-214.
 • Wąż M., Naus K. The Sonar Simulator for Underwater Navigation. Latest Trends in Circuits, Automatic Control and Signal Processing, Barcelona 17-19.10.2012, ISSN 1790-5117, pp. 189-192.

Nagrody za działalność naukową

 • Nagroda rektorska I stopnia za realizację projektu pt. „Doskonalenie metod precyzyjnej nawigacji pojazdów podwodnych”; AMW 2007r.