David Mayo Jersey  Malliciah Goodman Jersey  Nabór na studia whitesandstreatment.com
busola

UWAGA! Nabór na studia realizowany jest w systemie ciągłym. Studia rozpoczynaja się z chwilą zgłoszenia się przynajmniej 14 kandydatów.

Zgłoszenia pocztą elektroniczna proszę kierować do sekretariatu INiHM lub bezpośrednio do kierowników wybranej specjalności studiów podyplomowych. Wypełnione podanie (dostępne w zakładce do pobrania) i pozostałe dokumenty proszę wysłać na adres Sekretariatu INiHM

 

Sekretariat INiHM

Akademia Marynarki Wojennej

Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia
poczta@amw.gdynia.pl

tel. 261262774

 

Kierownik Studiów Podyplomowych: Hydrografia (H)

kmdr dr hab. inż. Mariusz Wąż - prof. AMW

m.waz@amw.gdynia.pl

tel. 261262658; kom. 509331903

 

Kierownik Studiów Podyplomowych: Zastosowanie Systemów Nawigacyjnych w Gospodarce i Administracji Publicznej (ZSN)

kpt. mar. dr inż. Krzysztof Jaskólski

k.jaskolski@amw.gdynia.pl

tel. 261262837

 

Kierownik Studiów Podyplomowych: Systemy Informacji Przestrzennej – GIS (SIP)

Kmdr ppor. mgr inż. Sławomir Świerczyński

s.swierczynski@amw.gdynia.pl

tel. 261262986

 

Wymagane dokumenty do zgłoszenia:

 

  • wypełnione i podpisane podanie – zgłoszenie na studia podyplomowe (dostępne w zakładce do pobrania);  

  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

  • kserokopia dowodu osobistego;

  • 2 zdjęcia (format legitymacyjny);

  • zdjęcie w wersji elektronicznej do wyrobienia przepustki na teren AMW (wysłane pocztą elektroniczną).