David Mayo Jersey  Malliciah Goodman Jersey  Dydaktyka whitesandstreatment.com
busola

Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej kształci przyszłe kadry morskie marynarki wojennej i floty handlowej w specjalności nawigacja na poziomie studiów inżynierskich i magisterskich. Instytut umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych. Dodatkowo, we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Morskiego wykładowcy Instytutu prowadzą zajęcia na kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych.
Kandydatów na żołnierzy zawodowych kształcimy na studiach stacjonarnych w specjalności eksploatacja okrętowych systemów pokładowych na poziomie studiów pierwszego stopnia. Natomiast studia drugiego stopnia odbywają się w specjalności nawigacja morska. Studenci cywilni studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wybierają specjalność po pierwszym roku studiów. Natomiast studia drugiego stopnia prowadzone w wariancie stacjonarnym i niestacjonarnym w specjalności nawigacja morska.