David Mayo Jersey  Malliciah Goodman Jersey  Praktyki whitesandstreatment.com
busola

Praktyka nawigacyjna ZIMOWA.

W dniach od 6  do 15 lutego 2017r. studenci – podchorążowie przebywali na zimowej praktyce nawigacyjnej. Rejs odbył się na pokładzie ORP „Arctowski”. W morzu studenci mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i utrwalenia nawyków dobrej praktyki morskiej w trudnych zimowych warunkach. To był ostatni praktyczny sprawdzian przed dalszą już zawodową służbą wojskową. Pełnili obowiązki pomocnika oficera wachtowego oraz wykonywali wiele innych czynności związanych z prowadzeniem nawigacji i prac sondażowych.

IMG20170211092828HDR
IMG20170211092837HDR
IMG20170211093139HDR
IMG20170211093148HDR
IMG20170211095107HDR
IMG20170211095116HDR
IMG20170211095141HDR
IMG20170211143105HDR
IMG20170211143114HDR
IMG20170211143131HDR

Praktyka astronawigacyjna podchorążych WNiUO.

W dniach od 6 czerwca do 29 lipca 2016r. na ORP Wodnik realizowana jest praktyka astronawigacyjna studentów wojskowych. W rejsie udział biorą studenci z I i II roku studiów WNiUO oraz WME a także 18 studentów zagranicznych (z Bułgarii, Ukrainy i Rumuni). Trasa rejsu obejmuje porty: Ponta Delgada (Azory), Cadiz, Bar (Czarnogóra), Dublin.

W trakcie rejsu studenci zapoznają się z:

 • zasadami prowadzenia nawigacji podczas pełnienia wachty morskiej;
 • nawigacyjno-hydrograficzną i hydrologiczno-meteorologiczną charakterystyką rejonu pływania;
 • konstrukcją i wyposażeniem nawigacyjnym okrętu;
 • zasadami organizacji bojowej i codziennej okrętu oraz z przepisami pełnienia służby dyżurnej i wachtowej.

Po zrealizowaniu szkolenia i pomyślnie zdanym egzaminie końcowym będą posiadać umiejętności:

 • prowadzenia nakresu drogi na mapie z uwzględnieniem wpływu wiatru, pływów i prądów pływowych;
 • prowadzenia dziennika nawigacyjnego zgodnie z „Przepisami o prowadzeniu nawigacji na okrętach Marynarki Wojennej RP”;
 • określania pozycji okrętu sposobami terestrycznymi, radiotechnicznymi i astronomicznymi;
 • obsługi ECDIS oraz radaru;
 • wykonywania obserwacji oraz pomiarów astronomicznych oraz praktycznego wykorzystywania ich w procesie prowadzenia nawigacji;
 • wykonywania obserwacji hydrometeorologicznych związanych z nawigacją;
 • posługiwać się polskimi i angielskimi pomocami nawigacyjnymi.

Studenci podczas rejsu przejdą również szkolenie ratownicze, obejmujące zapoznanie się z indywidualnymi i zbiorowymi środkami ratunkowymi oraz skok do wody połączony z długotrwałym przebywaniem w tratwie ratunkowej.

Zapraszamy do galerii poniżej.


Od Gdyni do Ponta Delgada

DSC05699
DSC05701
DSC05698
DSC05707
20160607092517
DSC05709
DSC05727
DSC05728
DSC05729
DSC05730


Ponta Delgada 15.06 – 18.06.2016   

DSC05756
DSC05765
DSC05766
DSC05768
DSC05769
DSC05770
DSC05771
20160615133813
DSC05772
DSC05773


Do Cadiz

DSC05877
DSC05892
DSC05894
DSC05899
DSC05923
DSC05931
DSC05899
DSC05923


Cadiz 23.06 – 27.06.2016

20160623101542
20160623101601
20160623124227
20160623124240
20160623124253
20160623124357
20160623124449
20160623132157
20160623132159
20160623132204


Do Bar

20160629155119
20160629155143
20160629160146
DSC06303
DSC06305
DSC06319
DSC06322
DSC06323
DSC06325
DSC06304


Bar 07.07 – 11.07.2016

20160707112347
20160707183707
20160707165508
20160708075637
20160708115946
20160708120237
20160708140420
DSC06454
DSC06456
DSC06464


Do Dublin

DSC06572
DSC06571
DSC06573
DSC06574
DSC06579
DSC06576
DSC06581
DSC06605
DSC06607
DSC06614


Dublin 20.07 – 23.07.2016

20160720160337
20160720160342
20160720201059
20160720194955
20160720202237
20160720202644
20160720202659
20160721151045
DSC06707
DSC06696


Do Gdyni

20160723120146
20160723123312
20160723123324
20160727082458
DSC06909
DSC06910
DSC06912
DSC06914
20160723120316
DSC06917


Gdynia

DSC07125
DSC07129
DSC07130
DSC07131
DSC07132
DSC07133
DSC07135
DSC07136
DSC07137
DSC07138