busola

Studia pierwszego stopnia dla studentów cywilnych trwają osiem semestrów – 14 tygodni zajęć dydaktycznych w semestrze. Po zakończeniu czwartego semestru studenci wybierają wariant studiów. Wariant morski umożliwia absolwentom uzyskanie dyplomu oficera Polskiej Marynarki Handlowej. Studia pierwszego stopnia umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na poziomie operacyjnym. Ukończenie studiów drugiego stopnia umożliwia pozyskanie wiedzy na poziomie zarządzania. Po zakończeniu czwartego semestru studenci wybierają specjalność.

  • hydrografia i systemy informacji przestrzennej;
  • zarządzanie bezpieczeństwem morskim;
  • nawigacyjna obsługa sektora offshore;
  • eksploatacja statku handlowego;
  • nadzór i zagospodarowanie Polskich Obszarów Morskich;
  • eksploatacja okrętowych systemów pokładowych – studia wojskowe.

Po zakończeniu III roku studiów studenci jako kadeci kierowani są na indywidualne praktyki morskie na statki handlowe. Po zakończeniu trzeciego roku studiów studenci mają sześć miesięcy na realizację dwunastomiesięcznej praktyki morskiej. W trakcie czwartego roku studiów studenci realizują program nauczania wybranej specjalności i przygotowują pracę inżynierską.W przypadku studentów cywilnych, egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu ósmego semestru W przypadku studentów wojskowych, egzamin realizowany jest po siódmym semestrze. Zdanie egzaminu i uzyskanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera i w przypadku spełnienia wymagań określonych w planach studiów dla wariantu "morskiego" upoważnia do uzyskania w Urzędzie Morskim w Gdyni dyplomu oficera Polskiej Marynarki Handlowej na poziomie operacyjnym.