busola

Czas trwania studiów to trzy semestry dla studentów cywilnych. Studia wojskowe są realizowane w trakcie czterech semestrów. Dla studiów stacjonarnych przewidziano cztery miesiące zajęć dydaktycznych w semestrze. Zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia II stopnia dostarczają absolwentowi wiedzę teoretyczną na poziomie zarządzania, zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW 78/95, opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy. Po odbyciu wymaganej przepisami praktyki i złożeniu wymaganych dokumentów w Urzędzie Morskim studenci uzyskują dyplom oficera Polskiej Marynarki Handlowej na poziomie zarządzania. Po zakończeniu studiów drugiego stopnia studenci wojskowi uzyskują patent oficera Marynarki Wojennej.