David Mayo Jersey  Malliciah Goodman Jersey  Studia podyplomowe whitesandstreatment.com
busola

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH W GOSPODARCE I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Celem studiów jest przedstawienie ich uczestnikom współczesnego stanu technik i systemów pozwalających lokalizować obiekty ruchome (wszelkie pojazdy lub transportowane towary) oraz ludzi dla celów ratownictwa, nadzoru, optymalnego zarządzania, zwiększenia wydajności i aktywizacji społecznej oraz wskazanie możliwości wykorzystania nawigacji satelitarnej w praktyce gospodarczej i społecznej.
Studia są adresowane do osób otwartych na innowacje, doskonalenie swojej działalności i nowatorskie rozwiązania, zaangażowanych w działalność gospodarczą (tak produkcyjną jak i usługową), przede wszystkim kierownictwa średniego szczebla, pracowników administracji państwowej, samorządowej czy organizacji społecznych.
Warunkiem zakwalifikowania jest posiadanie dyplomu wyższego wykształcenia. Czas trwania studiów: 2 semestry

HYDROGRAFIA
Celem studiów jest uzyskanie wiedzy teoretycznej wymaganej programem szkolenia hydrografa klasy A według Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (dokument IHO S-5).
Studia są kierowane przede wszystkim do osób posiadających wykształcenie w zakresie takich nauk jak nawigacja, geodezja lub geografia, ale również posiadających doświadczenie wyniesione z pracy w instytucjach związanych z hydrografią, kartografią, eksploracją środowiska wodnego i wszelkimi pomiarami wykonywanymi na akwenach lub planującymi taką pracę podjąć.
Kandydat na studia musi posiadać wykształcenie wyższe. Czas trwania studiów: 2 semestry.

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
Studia są kierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe i zainteresowanych rozszerzeniem swej wiedzy o zagadnienia praktycznego wykorzystania Systemów Informacji Przestrzennej w działalności zawodowej.
Absolwent studiów uzyskuje podstawową wiedzę z organizacji i zarządzania pracami dotyczącymi pozyskiwania, przetwarzania, archiwizacji i udostępniania informacji przestrzennej. Wiedza ta jest uzupełnieniem bieżących programów studiów technicznych i uniwersyteckich. Po jej zdobyciu absolwent jest przygotowany do podejmowania prac z zakresu budowy, funkcjonowania oraz wykorzystywania systemów geoinformatycznych wspomagających zarządzanie w administracji publicznej i przemyśle, jak również w firmach komercyjnych. Czas trwania studiów: 2 semestry.

    Nabór na studia - link