busola

 

 

dyrektor   Dyrektor Instytutu

   kmdr dr hab. inż. Mariusz WĄŻ - prof. AMW
   tel. 261 262 774, 261 262 658, kom. 509 331 903
   e-mail: m.waz@amw.gdynia.pl, mwaz@wp.pl

 

 

dyrektor   Kierownik Zakładu Nawigacji

   dr inż. Ryszard MELLER
   tel. 261 262 525, kom. 501 598 971
   e-mail: r.meller@amw.gdynia.pl

 

 

dyrektor   Kierownik Zakładu Urządzeń Nawigacyjnych

   kmdr dr hab. inż. Krzysztof NAUS - prof. AMW
   tel. 261 262 950
   e-mail: k.naus@amw.gdynia.pl 

 

 

Cwiklik3

   Kierownik Zakładu Hydrografii

   dr inż. Kajetan ĆWIKLIK
   tel. 261 262 918, kom. 602 584 110
   e-mail: kajtekc@wp.pl