David Mayo Jersey  Malliciah Goodman Jersey  Publikacje whitesandstreatment.com
busola

2014

  1. Grządziel A., Wąż M., System echosondy wielowiązkowej w pomiarach batymetrycznych planowanych tras żeglugowych. Logistyka nr 6/2014, str. 4250-4256.
  2. Felski A., Świerczyński S., Naus K., Wąż M., Zwolan P, Tendencje rozwoju systemów wspomagania pilota morskiego. Logistyka Nr 6/2014, str. 3544-3551.
  3. Naus K., Wąż M., Determining ship position in a harbour based on omnidirectional image of the coastline. Annual of Navigation, No. 21, pp. 187-214, Gdynia 2014.
  4. Stupak T., Wąż M., Badanie możliwości wykrycia indywidualnej pławy ratowniczej PLB. Logistyka nr 3/2014, ISSN 1231-5478, str. 6022-6027.
  5. Świerczyński S., Wąż M, Koncepcja jednoczesnego wykorzystania wielu stacji radiolokacyjnych do estymacji ech radarowych na potrzeby systemów VTS. Logistyka nr 6/2014, str. 10156-10165.
  6. Wąż M., Naus K., Estymowana pozycja radarowa. Logistyka nr 3/2014, str. 6626-6633.
  7. Wąż M., Stupak T., Wiarygodność obrazów radarowych na wskaźnikach symulatorów nawigacyjnych. Logistyka nr 3/2014, ISSN 1231-5478, str. 6634-6643.