Malliciah Goodman Jersey  O zakładzie
busola

Zakład Hydrografii wchodzi w skład Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej. Jego zadaniem jest prowadzenie działalności dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk stosowanych obejmujących zagadnienia mierzenia i opisywania cech fizycznych akwenów morskich (ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przybrzeżnych) i śródlądowych z głównym ukierunkowaniem na wykorzystanie ich w nawigacji. Zakład powstał w wyniku reorganizacji INiHM w lutym 2016 roku. Poprzednikiem obecnego Zakładu był Zakład Hydrografii i Ochrony Środowiska Morskiego (Kierownik: kmdr dr inż. Tadeusz Dąbrowski – do 2007r) oraz pracownia Hydrografii (Kierownik: kmdr por. mgr inż. Jarosław Apanowicz – do 01.2016).