David Mayo Jersey  Malliciah Goodman Jersey  Studia podyplomowe whitesandstreatment.com
busola

UWAGA!!!

27 maja 2017r. uruchomiliśmy studia podyplomowe Hydrografia - grupa H5. Obecnie trwa rekrutacja do grupy H6. Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie niezbednych dokumentów zgodnie z informacją zawartą w zakładce: nabór na studia 


Studia podyplomowe realizowane w Akademii Marynarki Wojennej funkcjonują na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 oraz z zastrzeżeniem art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U 2012 r., póz. 572 z późn. zm).

Na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej prowadzone są studia w trzech specjalnościach: Hydrografia, Zastosowanie Systemów Nawigacyjnych w Gospodarce i Administracji Publicznej oraz Systemy Informacji Przestrzennej – GIS

Nabór na studia prowadzony jest w systemie ciągłym. Studia rozpoczynają się po skompletowaniu minimalnej liczby słuchaczy.