David Mayo Jersey  Malliciah Goodman Jersey  Studia Podyplomowe: Systemy Informacji Przestrzennej – GIS whitesandstreatment.com
busola

SIP

 

Studia są kierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe i zainteresowanych rozszerzeniem swej wiedzy o zagadnienia praktycznego wykorzystania Systemów Informacji Przestrzennej w działalności zawodowej.

Absolwent studiów uzyskuje podstawową wiedzę z organizacji i zarządzania pracami dotyczącymi pozyskiwania, przetwarzania, archiwizacji i udostępniania informacji przestrzennej. Wiedza ta jest uzupełnieniem bieżących programów studiów technicznych i uniwersyteckich. Po jej zdobyciu absolwent jest przygotowany do podejmowania prac z zakresu budowy, funkcjonowania oraz wykorzystywania systemów geoinformatycznych wspomagających zarządzanie w administracji publicznej i przemyśle, jak również w firmach komercyjnych.

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się przynajmniej 16 kandydatów. Ze względu na konieczność zapewnienia wysokiego poziomu studiów liczba słuchaczy jest ograniczona. O przyjęciu na Studia zadecyduje kolejność złożenia podań oraz wpłata pierwszej raty w wysokości połowy opłaty za uczestnictwo.

Warunkiem ukończenia jest regularne uczestniczenie w zajęciach, zwłaszcza o charakterze praktycznym oraz wykonanie pracy końcowej i jej „obrona”.

W tym roku zostało uruchomione nowe laboratorium GIS, które posiada pakiet oprogramowania ArcGIS firmy Esri Inc., dzięki którym możemy w łatwy i efektywny sposób pracować z danymi przestrzennymi: przeglądać, tworzyć, edytować, analizować i wizualizować je zarówno w postaci standardowych map 2D jak i scen trójwymiarowych. Moduły jakie posiadamy to:


• ArcGIS for Desktop Advanced,

• ArcGIS for Maritime,

• ArcGIS Spatial Analyst,

• ArcGIS 3D Analyst,

• ArcGIS Tracking Analyst,

• Drone2Map for ArcGIS,

• ArcGIS Network Analyst.


Posiadamy także najnowsze oprogramowanie firmy Pix4D do profesjonalnych zastosowań przeznaczone m.in. do przetwarzania zdjęć z bezzałogowych maszyn latających do postaci ortofotomap, modeli terenu czy chmur punktów.

Kierownik SIP

Kmdr ppor. mgr inż. Sławomir Świerczyński

s.swierczynski@amw.gdynia.pl

tel. 261 26 27 74, 261 26 29 86

 

Zarys programu nauczania (grupy treści kształcenia):

 

  • Podstawy systemów informacji przestrzennych

  • Urządzenia i metody pozyskiwania geodanych

  • Podstawy kartograficzne wizualizacji map cyfrowych

  • Przetwarzanie i analiza informacji przestrzennej

  • Bazy danych przestrzennych

  • Zastosowanie GIS w strefie brzegowej (off-shore)

 

Karty przedmiotów

 

Informacje ogólne:

 

  • czas trwania studiów: 2 semestry;

  • rozpoczęcie studiów: po skompletowaniu grupy;

  • forma studiów: studia niestacjonarne;

  • odpłatność: 2 raty semestralne po 1880 zł lub opłata jednorazowa 3730 zł

 

Zaplecze dydaktyczne:

W piątek, 27 października 2017r., otwarto laboratorium Militarnych Systemów Informacji Przestrzennej. Przy pomocy dronów będzie można zobrazować teren w 3D, utworzyć mapy, a nawet pomierzyć dany teren. W otwieranym obiekcie będą prowadzone zajęcia obejmujące tematycznie zagadnienia związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, analizowaniem, wizualizacją oraz udostępnianiem danych przestrzennych.


Obiekt został wyposażony w 12 stanowisk studenckich oraz 2 dla wykładowcy oraz instruktora. Na stanowiskach zainstalowano specjalistyczne oprogramowanie fotogrametryczne „PIX4D”, które pozwala zamienić zdjęcia zrobione z nalotu drona w mapę terenu, gdzie można pomierzyć kąty i odległości miedzy obiektami np. obliczyć powierzchnię danego obszaru. W laboratorium wykorzystywane jest również oprogramowanie systemów informacji geograficznej „ArcGIS” dostarczone przez ESRI Polska, przedstawiciela Environmental Systems Research Institute światowego lidera w tworzeniu tego typu oprogramowania. Studenci będą między innymi tworzyć elektroniczne mapy nawigacyjne (ENC), dodatkowe warstwy wojskowe (AML), numeryczne modele terenu oraz oczywiście papierowe morskie mapy nawigacyjne. Na wyposażeniu laboratorium poza sprzętem komputerowym i specjalistycznym oprogramowaniem będą trzy wysokiej klasy drony marki DJI, wyposażone w wysokorozdzielcze kamery 4K, służące do zebrania danych fotogrametrycznych. Pojedynczy dron jest w stanie wykonywać pomiary w sposób autonomiczny przez ponad 40 minut. Zebrane w ten sposób dane będą dalej wykorzystywane do tworzenia ortofotomap czyli map ze zdjęciami z nalotu drona, które są podobne do tych wykorzystywanych w Google Earth. To nie wszystkie możliwości laboratorium, gdyż stworzenie trójwymiarowego zobrazowania terenu także się do nich zalicza. Taki obraz powstaje dzięki wielomilionowym chmurom punktów pomiarowych, które uzyskują drony.

Niemniej ważną pomocą dydaktyczną laboratorium będzie środowisko programowania C++Builder 10.2 Tokyo Enterprise/Architect. Pomoże ono naszym studentom zgłębić tajniki programowania urządzeń mobilnych takich jak smartphony, tablety, ipady oraz wykorzystania tej umiejętności w geomatyce, np. przy tworzeniu serwisów WMS (Web Map Service) lub WFS (Web Feature Service). Warto zaznaczyć, że jednocześnie może być szkolonych 24 podchorążych lub studentów cywilnych.


(tekst za: Akademia Marynarki Wojennej: http://www.amw.gdynia.pl/title,pid,3,newsid,2066,month,10,year,2017.html)

DSC09499
DSC09490
DSC09501
1027Laborat00620171027
1027Laborat00720171027
DSC09491
1027Laborat01020171027
DSC09492
DSC09493
DSC09496